Domů Kybernetická bezpečnost IT Správa Tvorba webových stránek IT Konzultace Kontakt

Zajišťujeme kybernetickou bezpečnost, správu IT, tvorbu webových stránek a nabízíme IT konzultace pro malé firmy i jednotlivce. Pomůžeme s bezpečností a zvýšíme efektivitu podnikání s důrazem na inovace a profesionální přístup.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Bez kybernetické bezpečnosti jsme vystaveni rostoucím hrozbám, riziku krádeže dat a finančním ztrátám. Zabezpečení IT prostoru je nezbytné pro ochranu citlivých informací, udržení důvěry a důvěryhodnosti, minimalizaci ekonomických dopadů a ochranu kritické infrastruktury.

Využijte naše služby k zabezpečení IT prostoru

NABÍDKA PRO FIRMY

Penetrační testování

Externí penetrační testování

Interní penetrační testování

Aplikační penetrační testování

Sociální inženýrství

Zpráva a doporučení

Systém managementu bezpečnosti informací

ISO 27001

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Instalace HW/SW pro zabezpečení IT prostředí

Instalace HW/SW Firewallů

Antivirový SW

Antimalwarový SW

Zálohování dat

Šifrování dat

Dvoufaktorová autentizace

SIEM

NABÍDKA PRO DOMÁCNOSTI

Služby pro domácnost

Bezpečnostní audit domácí sítě

Nasazení bezpečnostního softwaru

Zabezpečení sítě Wi-Fi

Školení a osvěta

Zálohování dat

Nastavení rodičovské kontroly

Bezpečnostní aktualizace zařízení

Zajištění anonymity na internetu

IT SPRÁVA

Využití externí správy IT umožňuje malým firmám získat přístup k odbornému know-how, snížit náklady, zlepšit bezpečnost a soustředit se na klíčové podnikatelské aktivity. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a nabízíme řešení na míru.

NAŠE SLUŽBY: - Konfigurace počítačů, serverů, tiskáren a síťových komponent
- Práce vzdáleně, či výjezdem
- Implementace a správa SW
- Zálohování
- Automatizace procesů
- Vedení evidence
- Důraz na bezpečnost
- Odborné poradenství

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Nabízíme profesionální služby tvorby webových stránek, které zahrnují moderní design přizpůsobeným klientovi. Vytvoříme responzivní design, který zajistí správné zobrazení na všech zařízeních. Pro zlepšení viditelnosti ve vyhledávačích provedeme SEO optimalizaci. Implementujeme nástroj ke sledování návštěvnosti webu a poskytneme pravidelnou údržbu a podporu.

Příklady webů, které jsme vytvořili si můžete prohlédnout zde:

IT KONZULTACE

U konzultací klademe důraz na odbornost a kvalitu služeb, díky čemuž dosahujeme efektivnějšího a bezpečnějšího IT prostředí.

NAŠE NABÍDKA ZAHRNUJE

IT strategie a plánování

Pomůžeme vytvořit a provést efektivní IT strategii a plán, který bude odpovídat vašim podnikatelským cílům. Analyzujeme potřeby klientů, navrhneme optimální infrastrukturu a doporučíme vhodné technologie.

IT audit a hodnocení

Provedeme komplexní audit IT infrastruktury a vyhodnotíme její výkonnost, bezpečnost a shodu s předpisy. Identifikujeme slabá místa a navrhneme nápravná opatření pro zvýšení efektivity a ochrany.

Bezpečnost IT

Poskytneme komplexní řešení pro zabezpečení IT infrastruktury. Provedeme analýzu rizik, navrhneme a implementujeme bezpečnostní opatření, včetně firewallů, antivirové ochrany, šifrování dat a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Výběr a implementace softwaru

Pomůžeme vybrat a implementovat vhodný software a aplikace pro podporu procesů, které klient využívá. Analyzujeme požadavky, provedeme výběr optimálního řešení a zajistíme jeho úspěšnou implementaci a školení uživatelů.

Cloudové služby

Poradíme s migrací do cloudu a využíváním cloudových služeb. Pomůžeme vybrat nejvhodnější cloudovou platformu, nastavit a spravovat cloudové prostředí a zabezpečit přenos dat mezi vaší firmou a cloudem.

IT infrastruktura a síťové řešení

Navrhneme a implementujeme optimální IT infrastrukturu a síťová řešení, která odpovídají potřebám. Zajištujeme správu sítě, konfiguraci zařízení, monitoring a řešení problémů.

KONTAKT

Go Up!